Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen Opgericht 23 november 2004
Rondzendverkeer Ieder lid van de vereniging kan gebruik maken van het rondzendverkeer, dit houd in, dat na het aanmelden bij de ledenadministratie, u tegen betaling van een kleine vergoeding u een stempel krijgt. Meestal heeft dit een nummer, dat overeenkomt met uw lidmaatschapsnummer. Het rondzendverkeer is opgedeeld in bepaalde secties die overeenkomen met de regio waar u woont. Een á twee keer per maand krijgt u een trommel met daarin diverse rondzendboekjes waaruit u een voor u interessante keuze kunt maken. Doormiddel van het stempel, stempelt u de leeg gekomen vakjes af. In de trommel vindt u een verzamellijst waarop u het bedrag aan uitgenomen zegels per boekje vermeldt. Het totaal bedrag maakt u over naar de penningmeester rondzendverkeer met vermelding van het trommelnummer, sectienummer en rondzendnummer. Binnen 4 werkdagen dient u de trommels naar het lid te brengen die na u op de lijst staat. Bij afgifte aan dit lid laat u het meegeleverde kaartje waarop u de trommelnummers en de rondzendnummers vermeld, aftekenen, voor u een bevestiging dat u deze aan het lid heeft overhandigd. Lege rondzendboekjes. Deze zijn bij de penningmeester van de rondzending tegen een vergoeding verkrijgbaar. U kunt deze naar eigen inzicht vullen met uw doubletten of met zegels die u niet in uw verzameling wilt opnemen. U bepaalt de prijs die u voor deze zegels wilt ontvangen maar deze zijn wel aan bepaalde voorwaarden gebonden. Zij moeten voldoen aan de vermelding van postfris, gebruikt, zonder gom en beschadigd. Doormiddel van zakjes of Hawidstrookjes kunt u ook hele series aanbieden. Het betreffende catalogusnummer van de zegel(s) zal vermeld moeten worden. Op de voorzijde van het boekje kunt u het betreffende land vermelden en de gebruikte catalogus. Het verdient aanbeveling om per boekje één land te plakken. De afrekening aan u vindt meestal na 1 á 1,5 jaar plaats met aftrek van 10% die ten goede komt aan de vereniging. Het restant van het boekje krijgt u retour. De volle boekjes kunt u inleveren bij de penningmeester van het rondzendverkeer.
Aangesloten bij:
Aangesloten bij: