Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse bond van Filatelistenverenigingen
Redactie: De redactie van het verenigingsblad verzorgt en stelt om de twee maanden het verenigingsblad samen en zorgt er voor dat er diverse artikelen worden geplaatst op postzegelgebied. Wilt u een speciaal onderwerp of wilt u ook een artikel over uw specifieke verzameling welke u met andere leden wilt delen, neem dan gerust contact op met de redactie. Alle middelen om hiervan een mooi artikel te maken zijn bij de redactie aanwezig. Wilt u een artikel laten plaatsen dan kunt u dit in diverse formaten toesturen per mail of brief. De formaten zijn: in Excel, in Word, of in PDF. Gewoon schrijven kan natuurlijk ook. Het verenigingsblad biedt ook de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen indien u een verzameling te koop aan wilt bieden, dit is voor leden kosteloos. Voor overige taxaties zijn er algemene voorwaarden bij de redactie op te vragen. Voor alles wat het verenigingsblad betreft neemt u contact op met de redactie.