Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse bond van Filatelistenverenigingen
Welkom op de site van de Amersfoortse Filatelistenvereniging. Op deze site geven wij u een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden die onze vereniging biedt. Het doorklikken naar de diverse links is op een duidelijke wijze kenbaar gemaakt. De Amersfoortse Filatelistenvereniging beoogt om op een breed vlak het verzamelen van postzegels te stimuleren en door de maandelijkse bijeenkomsten uw kennis over uw verzameling(en) uit te breiden. De Amersfoortse Filatelistenvereniging houdt 10 maal per jaar bijeenkomsten. Om de maand wordt het verenigingsblad toegestuurd waarin de veilingen van diverse landen van de ingeleverde postzegels en toebehoren tegen zeer redelijke prijzen worden aangeboden. Maandelijks worden er diverse artikelen in het maandblad opgenomen die voor ieder lid belangrijke informatie kan bevatten over hun verzameling. Indien er onderwerpen zijn die u graag op deze site opgenomen zou willen zien, neem dan contact op met de redactie. Op onze website kunt u op de hoogte blijven van de diverse ontwikkelingen binnen onze vereniging en wij hopen natuurlijk dat u deze site ook in de toekomst zult blijven bezoeken.
Actueel Nieuws Het bestuur deelt mede dat de bijeenkomst in januari 2021 nog niet doorgaat. De bijeenkomst van februari is nog niet zeker maar wij zullen op tijd laten weten of deze doorgaat of niet. Voor de beurzen van dit jaar is nog geen beslissing genomen Het grote afwachten is dus op 19 januari a.s. als de overheid groen licht gaat geven dat bepaalde bijeenkomsten misschien toch weer door kunnen gaan.

Het bestuur heeft een enquete in het maandblad laten opnemen.

U kunt deze hier downloaden en printen.

In het maandblad vindt u wel veilinglijsten waarop men schriftelijk kan bieden. Maak hier gebruik van en sla uw slag! Het rondzendverkeer is weer van start gegaan en zal gewoon doorgang vinden. Voor actuele informatie raadpleeg zoveel mogelijk de website. Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte. Het Bestuur
In verband met het Coronavirus wordt het aangeraden om kort voor een bijeenkomst te kijken of deze door zal gaan. Let vooral op bij de richtlijnen die De Bron hanteert. Raadpleeg daarom de site regelmatig voor een update!