Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse bond van Filatelistenverenigingen
De verenigingsbijeenkomsten voor 2019 zijn : Maandag 28 januari Juli en Augustus geen bijeenkomsten Maandag 25 februari Maandag 23 september Maandag 1 april Maandag 28 oktober Maandag 29 april Maandag 25 november (Jubileumavond) Maandag 27 mei Maandag 16 december Maandag 24 juni De ledenbijeenkomsten zijn in De Bron op het Vogelplein 3 te Amersfoort en beginnen om 19.00 uur in de grote zaal. De agenda ziet er over het algemeen als volgt uit. 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen 3. Rondvraag 4. Postzegel veiling 5. Pauze ( verkoop bingokaarten ) 6. Bingo 7. Aanwezigheidsprijzen 8. Restantenveiling 9. Sluiting Op 1 april 1019 houden wij onze jaarlijkse algemene Jaarvergadering.